TS-200


  • 產品: TS-200 200ml PET 厚壁瓶
  • 滿量: 217ml
  • 直徑: 43.5mm
  • 瓶高: 148.0mm
  • 牙口: 24/410
  • 客製化服務: 印刷, 燙金, 噴漆, 射出色
  • 尺寸選擇: 60ml, 90ml, 200ml


此品項可搭配B2壓頭與乳液按鈕或噴霧按鈕及方蓋配件

客製化服務: 印刷, 燙金, 噴漆, 射出色


下載印刷燙金面積請點擊這裡